cfg damage. number(飘血表)

996M21年前 (2023)发布 5喜导航
142 0 0

数字飘血配置表


 

图片资源默认读取目录

res\private\damage_num


 

自定义飘血可搭配HUMANHP命令参数3进行配置


 

ascii码介绍:

图片高度,宽度要一样  1个字符为一个码  汉字为2个字符

下面如果非专业人士看不懂,就复制一个res\private\damage_num目录下的图片对好位置改改换个名字调用即可

 

cfg damage.number(飘血表)

© 版权声明

暂无评论

暂无评论...